Pembangunan Bakat

Bahagian yang bertanggungjawab dalam mentadbir dan menguruskan ke semua program yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum, program pertandingan dan rekreasi/riadah pelajar. Berikut adalah merupakan bidang tugas bahagian ini.

Menyelaras dan menyelia semua aktiviti ko-kurikulum mrsm

-   Kelab / Persatuan

-    Sukan / Permainan

-    Badan Uniform

-   Pum

-   Koperasi 

Menyelaras dan menyusun atur semua program pertandingan mengikut takwim

-    Mrsm

-    Mssm

-    Daerah / Negeri / Kebanggsaan 

Menyelaras dan memantau semua program rekreasi / riadah

-    Perkhemahan

-    Kem-Kem Cuti / Kokurikulum / Motivasi

-    Temasya Sukan Tahunan

-    Kejohanan Olahraga

-   Sukan Muhibbah 

Memastikan keperluan kokurikulum pelajar

-   Kemudahan / Peralatan Aktiviti

-    Pendaftaran Kokurikulum Pelajar

-    Program Latihan Yang Diperlukan Untuk Pelajar Yang Berbakat

-    Syarat Graduasi Mrsm

-    Markah 10% Kokurikulum Ipta 

Mengagihkan dan mengawal selia penggunaan peruntukan yang disediakan mengikut keperluan aktiviti kokurikulum

 

Membantu dalam urusan pentadbiran maktab mengikut arahan pengetua dari semasa ke semasa